Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że reklamodawca stosuje shave

 • Zaktualizowano

Czym jest shave

Shave — to celowe odrzucenie lub nieuwzględnienie działań wydawców przez reklamodawcę.

Jak wykryć shave

Oto co może wskazywać na shave:

 • Reklamodawca bez istotnego powodu odrzucił działania, które wcześniej potwierdził.
 • Reklamodawca odłączył Cię od programu i odrzucił wszystkie działania za złamanie zasad, które nie były podane na stronie programu.
 • Reklamodawca potwierdził odrzucone działania po tym, jak odwołałeś się od decyzji.
 • Dokonałeś zakupu testowego, ale nie został on uwzględniony w statystykach.
 • Dokonałeś zakupu testowego, ale reklamodawca go odrzucił.
 • Czas przetwarzania działań w programie jest zawsze znacznie dłuższy od podanego średniego czasu przetwarzania.
 • Zarobek za zamówienie jest mniejszy, niż wskazano w taryfie programu.
 • Program ma stale bardzo niski odsetek potwierdzonych działań lub liczba potwierdzonych działań ostatnio drastycznie spadła.

Co zrobić, jeśli wykryłeś shave

Jeśli podczas pracy z programem partnerskim zauważyłeś jedno lub kilka z wyżej wymienionych zdarzeń, powiadom nas o tym poprzez ticket:

  1. W panelu osobistym kliknij Wsparcie techniczne.

   click_support_PL.png
    
  2. Na podstronie Twoje tickety kliknij Utwórz nowy ticket.

   add_new_ticket_PL.png

 

 1. Na podstronie „Utwórz nowy ticket” wypełnij pola:
  • Temat: „Shave”.
  • Priorytet: „Normalny”.
  • Program: nazwa programu podejrzanego o shave.
  • Jeśli problem dotyczy kilku programów, to wpisz tutaj nazwę jednego z nich, a pozostałe dodaj w treści ticketu.
  • Kategoria: „Program”.
  • Treść ticketu: szczegółowo opisz podejrzane działania ze strony reklamodawcy. Wskaż, kiedy je zauważyłeś. Załącz zrzuty ekranu. Jeśli dokonałeś zakupu testowego, wymień kroki podjęte podczas realizacji zamówienia oraz listę przekierowań, załącz też paragon i zdjęcie towaru.

   plshaving_3.png
    
 2. Kliknij Utwórz ticket.

Sprawdzimy reklamodawcę i poinformujemy Cię o rezultacie kontroli poprzez ticket.

Czy ten artykuł był pomocny?