Admitad Instant Payout

 • Zaktualizowano

Admitad Instant Payout to usługa Admitad Affiliate, która pozwala wydawcy zlecić zmianę statusu zarobionych środków z Oczekujące na płatność reklamodawcy na Dostępne do wypłaty, dzięki czemu może on wypłacić zarobki, bez konieczności oczekiwania na opłacenie działań przez reklamodawcę.
 

Do czego służy Instant Payout

Gdy reklamodawca potwierdzi celowe działania, rozpocznie się automatyczna weryfikacja salda jego programu.

Jeśli okaże się, że środki dostępne na koncie reklamodawcy są niewystarczające, aby pokryć wynagrodzenie za działania, to w statystykach wydawcy takim działaniom zostanie nadany status Oczekujące na płatność reklamodawcy, a należne za nie wynagrodzenie widoczne w sekcji Twoje konto uzyska status Oczekujące na płatność reklamodawcy który utrzyma się, dopóki reklamodawca nie uzupełni salda swojego programu.

Admitad Instant Payout pozwala natychmiast zmienić status tych środków na Dostępne do wypłaty i wypłacić je już następnego dnia.
 

Kto może skorzystać z usługi Instant Payout

Możesz skorzystać z usługi Admitad Instant Payout, jeśli Twoje konto spełnia następujące kryteria:

 • Współpracujesz z Admitad Affiliate od ponad 6 miesięcy.
 • Masz środki o statusie Oczekujące na płatność reklamodawcy.
 • Twoje konto uzyskało pozytywny wynik automatycznej ewaluacji przez system i otrzymało dostęp do usługi Instant Payout.

Jeśli Twoje konto spełnia pierwsze 2 kryteria, ale nie masz dostępu do usługi, to znaczy, że Twoje konto nie uzyskało pozytywnego wyniku automatycznej ewaluacji przez system. Dowiedz się więcej
 

Warunki wypłaty środków za pośrednictwem Instant Payout

 • Zmiana statusu środków na Dostępne do wypłaty może być dokonana wyłącznie dla wszystkich środków, we wszystkich walutach jednocześnie.
 • Wypłata środków w ten sposób wiąże się z obniżeniem łącznej kwoty Twojego wynagrodzenia o 5%.
 • Status środków zmieni się na Dostępne do wypłaty następnego dnia po utworzeniu zlecenia.
   

Zmiana statusu za pośrednictwem Instant Payout może być niemożliwa dla części środków o statusie Oczekujące na płatność reklamodawcy. Dowiedz się więcej

Jak wypłacić środki za pośrednictwem Instant Payout

1. Jeśli Twoje konto spełnia  wszystkie powyższe kryteria, to w sekcji Twoje konto zobaczysz link Jak przelać środki na “Dostępne do wypłaty”?. Kliknij go, aby otworzyć stronę umożliwiającą skorzystanie z usługi.

PL_2021-12-28_13-02-00-1.png

Jeśli masz przynajmniej jedno zlecenie Instant Payout, możesz przejść na stronę umożliwiającą skorzystanie z usługi poprzez menu FinanseZlecenia Instant Payout.

2. Na stronie Admitad Instant Payout zobaczysz wszystkie środki o statusie Oczekujące na płatność reklamodawcy podzielone według walut.

Kwota dostępna w usłudze Instant Payout może być mniejsza od kwoty w sekcji Twoje konto na stronie głównej. Dowiedz się więcej

Kliknij Zmień status wszystkich środków na „Dostępne do wypłaty”:

PL_2021-12-28_12-42-00-1.png

Gotowe! Zlecenie wypłaty środków za pośrednictwem Instant Payout zostało utworzone.

W nowym oknie zobaczysz numer ID swojego zlecenia.

Zlecenie zostanie przetworzone w ciągu 24 godzin. Następnie status Twojego wynagrodzenia zmieni się na Dostępne do wypłaty i w związku z tym będzie można je wypłacić.

Status zlecenia można śledzić w sekcji Moje zlecenia. Będzie on również widoczny w sekcji Oczekujące na płatność reklamodawcy.
 

Sekcja: Moje zlecenia

W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie swoje zlecenia wypłaty środków za pośrednictwem Instant Payout. Jeśli nie utworzyłeś jeszcze żadnego zlecenia, to zobaczysz stosowny komunikat na ten temat.

Tabela pokazuje datę utworzenia zlecenia, jego numer ID oraz status:

 • Przetwarzanie — zlecenie zostało utworzone i będzie zrealizowane w ciągu 24 godzin, po czym jego status zmieni się na Zrealizowane.
 • Zrealizowane — zlecenie zostało zrealizowane, status środków zmienił się na Dostępne do wypłaty i w związku z tym możesz je wypłacić. Jak wypłacić środki
 • Niezrealizowane — zlecenie nie może zostać zrealizowane, gdyż podczas jego tworzenia wystąpiły problemy techniczne. W takim przypadku spróbuj utworzyć zlecenie ponownie za jakiś czas (np. za kilka dni). Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

PL_instant_pay-3.png

Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, kliknij Szczegóły zlecenia. Spowoduje to otworzenie się wyskakującego okienka zawierającego następujące dane:

 • status zlecenia;
 • datę jego utworzenia;
 • walutę zlecenia;
 • kwotę przed zmianą statusu na Dostępne do wypłaty;
 • kwotę obniżki wynagrodzenia;
 • łączną kwotę do wypłaty, której status zmieni się na Dostępne do wypłaty.

instant_pay-4.png
 

Sekcja: Oczekujące na płatność reklamodawcy

Do momentu utworzenia zlecenia wypłaty środków za pośrednictwem Instant Payout będą w niej widoczne wszystkie środki o statusie Oczekujące na płatność reklamodawcy podzielone według walut.

PL_2021-12-28_12-42-00.png

Po utworzeniu zlecenia wypłaty środków za pośrednictwem Instant Payout pojawi się tu również jego status.

 • Zlecenie w trakcie przetwarzania — w polach z walutami wyświetla się ikona  2021-07-01_9-39-38.png.
  Realizacja zlecenia zajmuje do 24 godzin.
 • Zlecenie zostało zrealizowane — w polach z walutami wyświetla się ikona  2021-07-01_9-41-00.png.
  Status środków zmienił się już na Dostępne do wypłaty i w związku z tym możesz je wypłacić. Jak wypłacić środki
 • Zlecenie nie zostało zrealizowane — w polach z walutami wyświetla się ikona  2021-06-29_16-27-33.png.
  Jest to możliwe, jeśli podczas tworzenia zlecenia wystąpiły problemy techniczne. W takim przypadku spróbuj utworzyć zlecenie ponownie za jakiś czas (np. za kilka dni). Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.
   

Dlaczego zmiana statusu za pośrednictwem Admitad Instant Payout jest niemożliwa dla części środków

Niestety programy niektórych reklamodawców nie obsługują funkcji Admitad Instant Payout ze względów technicznych. 

Dlatego gdy wynagrodzenia za działania z tych programów uzyskają status Oczekujące na płatność reklamodawcy, nie można zmienić ich statusu na Dostępne do wypłaty za pomocą Admitad Instant Payout. 

Wynagrodzenia za działania z takich programów są odliczane od kwot dostępnych do wypłaty za pośrednictwem Instant Payout. W związku z tym kwota na stronie usługi może być mniejsza od kwoty widocznej w sekcji Twoje konto na stronie głównej. 

Jeśli nie będzie można zmienić statusu części środków, zobaczysz stosowne powiadomienie na ten temat na stronie Admitad Instant Payout

PL_2021-12-28_12-43-56.png

 

Jak tylko reklamodawca uzupełni saldo swojego programu Admitad Affiliate, status tych środków zmieni się na Dostępne do wypłaty. Dowiedz się więcej

Dlaczego usługa Admitad Instant Payout nie jest dostępna dla wszystkich wydawców

Jeśli współpracujesz z Admitad Affiliate od ponad 6 miesięcy i masz środki o statusie Oczekujące na płatność reklamodawcy, a mimo to nadal nie masz dostępu do usługi Admitad Instant Payout, to znaczy, że Twoje konto nie uzyskało pozytywnej oceny podczas automatycznej ewaluacji przez system.

Możliwe przyczyny

 • Słabe wyniki Twojej witryny — przykładowo duży odsetek odrzuconych działań itp.
 • Naruszenia regulaminów programów partnerskich lub Admitad Affiliate podczas współpracy.

Co możesz zrobić

Rozwijaj swoją witrynę i dołóż wszelkich starań, aby poprawić jej wyniki. Nie naruszaj regulaminów programów oraz sieci partnerskiej i pracuj uczciwie. System regularnie dokonuje automatycznej ewaluacji i jeśli uda Ci się poprawić wyniki swojej witryny, uzyskasz dostęp do narzędzia.

Czy ten artykuł był pomocny?