Dedykowane kody promocyjne

 • Zaktualizowano

Dedykowane kody promocyjne to kody przypisane do konkretnych wydawców.

Mechanizm działania

W przypadku standardowych kodów promocyjnych konwersja jest przypisywana wydawcy na podstawie parametru UID. Ten model atrybucji nie jest jednak zbyt wygodny, gdy reklamodawca chce udostępnić specjalny kod promocyjny jednemu lub kilku wydawcom. Jeśli inni wydawcy skopiują kod i wykorzystają go w swoich linkach partnerskich, konwersje dokonane po kliknięciu zostaną przypisane im, a nie wydawcy, dla którego ten kod został utworzony.

W przypadku dedykowanych kodów promocyjnych konwersje są przypisywane konkretnemu wydawcy na podstawie wartości dedykowanego, powiązanego z nim kodu. UID jest tutaj ignorowany. Dzięki temu niezależnie od tego, jakie źródła były zaangażowane w pozyskanie konwersji, zawsze zostanie ona przypisana wydawcy, do którego należy kod promocyjny.

Taki mechanizm atrybucji pozwala wydawcom korzystać z dedykowanych kodów promocyjnych offline, np. rozdawać je w formie ulotek na imprezach.

 

Porządek pracy z dedykowanym kodem promocyjnym

1. Wyślij swojemu opiekunowi konta listę kodów promocyjnych i loginów wydawców, dla których są przeznaczone.

2. Twój opiekun konta aktywuje dedykowane kody promocyjne i przekaże je wydawcom.

3. Wydawcy publikują kody promocyjne online lub offline.

​4. Użytkownik skorzysta z kodu podczas realizacji zamówienia.

5. Dane o zamówieniu, w tym o użytym kodzie promocyjnym, są przesyłane z Twojej strony na stronę Admitad Partner Network.

6. Na podstawie tych danych system przypisuje konwersję wydawcy, do którego należy kod promocyjny.

Możesz przypisać poszczególnym wydawcom nieograniczoną liczbę dedykowanych kodów promocyjnych. Nie ma również ograniczeń łącznej liczby kodów promocyjnych dla wszystkich wydawców.

 

Przesyłanie danych dotyczących zamówień z dedykowanymi kodami promocyjnymi do Admitad Partner Network

Możesz:

Automatyczna wysyłka danych dotyczących zamówień z dedykowanymi kodami promocyjnymi

W przypadku integracji poprzez TagTag

0. Zapoznaj się z instrukcją „Integracja poprzez kod śledzący”.

1. Upewnij się, że w formularzu zamówienia na stronie znajduje się pole „Kod promocyjny”.

2. Zapisz dedykowany kod z formularza zamówienia w parametrze discountCode.

Przykładowy kod

ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
// dodanie pozycji do zamówienia
ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
 orderNumber: "{{order number}}", // wewnętrzny numer zamówienia (maksymalnie 100 znaków)
 discountCode: "{{promocode}}", // kod dedykowanego kodu promocyjnego
 orderedItem: orderedItem
});

3. Przesyłając zamówienie z dedykowanym kodem promocyjnym, zawsze ustaw wartość parametru deduplikacji na „adm”, ponieważ dane zamówienie należy do Admitad Partner Network.

ADMITAD.Invoice.broker = "adm";

4. Przesyłając zamówienie ze standardowym kodem promocyjnym (nieunikatowym), skorzystaj ze standardowej konfiguracji deduplikacji

Logika atrybucji

 • Untitled_Diagram.drawio.png

Jeśli kod śledzący Admitad Partner Network jest dodany do Google Tag Managera, proces konfiguracji będzie wyglądał inaczej. Więcej na temat wysyłki dedykowanych kodów promocyjnych poprzez kod śledzący w GTM dowiesz się tutaj.

W przypadku integracji poprzez żądanie postback

0. Zapoznaj się z instrukcją „Integracja poprzez żądanie postback”.

1. Upewnij się, że w formularzu zamówienia na stronie znajduje się pole „Kod promocyjny”.

2. Zapisz dedykowany kod z formularza zamówienia w parametrze promocode.

Nazwa parametru Opis Rodzaj
promocode kod dedykowanego kodu promocyjnego string, 255 znaków

 

Przykładowe żądanie postback

https://ad.admitad.com/pl?campaign_code=twoj_kod_kampanii&postback=1&postback_key=twoj_klucz_kampanii
&action_code=1&uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&order_id=123456&tariff_code=1&currency_code=PLN
&price=500&quantity=1&position_id=3&position_count=3&product_id=31&client_id=&payment_type=sale&promocode=admitad50


3. Upewnij się, że wszystkie zamówienia z dedykowanymi kodami promocyjnymi są wysyłane do Admitad Partner Network.
Zamówienie powinno być przekazywane do Admitad Partner Network, jeśli zawiera:

 • admitad_uid i dedykowany kod promocyjny lub;
 • sam dedykowany kod promocyjny lub;
 • samo admitad_uid.

Informacje o zamówieniu z dedykowanym kodem promocyjnym nie powinny być przekazywane do innych kanałów.

 

W przypadku integracji poprzez wtyczki

W tej chwili dedykowane kody promocyjne są obsługiwane przez Magento 1, 1C-Bitrix, WooCommerce oraz InSales. W przypadku innych wtyczek funkcjonalność może zostać dodana na życzenie.
 

W przypadku integracji poprzez XML

0. Zapoznaj się z instrukcją „Integracja poprzez XML”.

1. Upewnij się, że w formularzu zamówienia na stronie znajduje się pole „Kod promocyjny”.

2. Zapisz dedykowany kod z formularza zamówienia w parametrze promocode.

Nazwa parametru Opis Rodzaj
promocode kod dedykowanego kodu promocyjnego string, 255 znaków

3. Zamówienie zawierające dedykowany kod promocyjny powinno zostać uwzględnione w pliku eksportowym XML niezależnie od obecności admitad_uid.


Zamówienie powinno być przekazane do Admitad Partner Network, jeśli zawiera:

 • admitad_uid i dedykowany kod promocyjny lub;
 • sam dedykowany kod promocyjny lub;
 • samo admitad_uid.

Informacje o zamówieniu z dedykowanym kodem promocyjnym nie powinny być przekazywane do innych kanałów.

Przykładowy plik XML dla zamówienia z dedykowanym kodem promocyjnym

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<payment_list version="2">
  <payment>
    <uid>admitad_uid</uid>
    <order_id>15</order_id>
    <product_id>125</product_id>
    <tracking>Narzędzia - piła łańcuchowa</tracking>
    <quantity>1</quantity>
    <currency_code>PLN</currency_code>
    <price>200</price>
    <position_id>1</position_id>
    <payment_type>sale</payment_type>
    <action_code>1</action_code>
    <tariff_code>1</tariff_code>
    <position_count>1</position_count>
    <promocode>10OFF</promocode>
  </payment>
</payment_list>

 

W przypadku integracji poprzez API

Upewnij się, że zamówienia z dedykowanym kodem promocyjnym są na liście zamówień, które mogą być przesłane do Admitad Partner Network przez API.

Zamówienie powinno być przekazane do Admitad Partner Network, jeśli zawiera:

 • admitad_uid i dedykowany kod promocyjny;
 • sam dedykowany kod promocyjny;
 • lub samo admitad_uid.

Informacje o zamówieniu z dedykowanym kodem promocyjnym nie powinny być przekazywane do innych kanałów.
 

Przesyłanie danych dotyczących zamówienia w formie pliku .xlsx

Możesz też przesyłać dane dotyczące zamówień z dedykowanymi kodami promocyjnymi jako plik .xlsx.

1. Poproś swojego opiekuna konta o szablon pliku do wysyłki zamówień.

2. Wprowadź do pliku dane zamówień z dedykowanymi kodami promocyjnymi:

Obowiązkowe parametry:

 • promocode – nazwa kodu promocyjnego,
 • price – kwota zamówienia.

Opcjonalne parametry:

 • datetime_action – data zamówienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  Jeśli pole jest puste, to automatycznie zostanie wstawiona w nim data wgrania pliku do systemu.
 • order_id – id zamówienia.
  Jeśli pole jest puste, podczas wgrywania pliku do systemu zostanie dla niego automatycznie wygenerowany unikatowy identyfikator order_id ze znacznikiem „UNIQUE_PROMOCODE”.
  Przykład: Egc7VsFpuY-UNIQUE_PROMOCODE

3. Wyślij gotowy plik swojemu opiekunowi konta, aby mógł wprowadzić dane do systemu.

Czy ten artykuł był pomocny?