Dlaczego Twoja kwota wynagrodzenia na ConvertSocial może się zmniejszyć

 • Zaktualizowano

W niniejszym artykule dowiesz się, dlaczego Twoje łączne zarobki mogą ulec zmniejszeniu.

Dlaczego kwota w module Dostępne do wypłaty, w rubryce Potwierdzone zarobki uległa zmniejszeniu 

Kwota w module Dostępne do wypłaty, w rubryce Potwierdzone zarobki może ulec zmniejszeniu w następujących przypadkach:

 • Marka odrzuciła poprzednio zatwierdzone zamówienia.
  Więcej na temat potencjalnych przyczyn odrzucenia zamówień dowiesz się tutaj.

 • Marka przeliczyła wynagrodzenie za potwierdzone zamówienia, które klienci wykupili tylko częściowo.
  Regulaminy niektórych marek uzależniają wynagrodzenie od ostatecznej wartości zamówienia. Jeśli klient ostatecznie kupił tylko część swojego zamówienia, Twoje wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do ostatecznej wartości tego zamówienia. Różnica zostanie odliczona z Twojego konta i w związku z tym zobaczysz zmniejszoną kwotę w module Dostępne do wypłaty.
Przykład
Marka płaci 5% od wartości zamówienia.
Klient składa zamówienie o wartości 200 złotych.
Marka potwierdza zamówienie i wypłaca Ci 10 złotych.
Niestety klient zwraca kilka z zamówionych artykułów w związku z czym ostateczna kwota zamówienia wynosi 150 złotych.
W tym przypadku Twoje wynagrodzenie spada do 8 złotych,
a różnica między początkową i ostateczną wartością wynagrodzenia (2 zł) zostanie potrącona z Twojego konta.

Kwota w module Dostępne do wypłaty również ulega zmniejszeniu, gdy wypłacasz środki z konta ConvertSocial. Zlecona kwota wypłaty jest odejmowana od kwoty w module Dostępne do wypłaty i przelewana za pośrednictwem wybranej metody wypłaty (np. PayPal, konto bankowe itp.).

Dlaczego kwota w module W trakcie przetwarzania, w rubryce Oczekujące zarobki uległa zmniejszeniu

Kwota w module W trakcie przetwarzania może ulec zmniejszeniu w następujących przypadkach:

 • Marka odrzuciła zamówienia w trakcie weryfikacji.
  Więcej na temat potencjalnych przyczyn odrzucenia zamówień dowiesz się tutaj.

 • Regulamin marki przewiduje, że wynagrodzenie za zamówienie zależy od dodatkowych czynników.
  Niektóre marki uzależniają ostateczną kwotę wynagrodzenia od tego, kto wykonał celowe działanie: nowy użytkownik, czy użytkownik, który kupował już wcześniej na stronie marki.
  Wynagrodzenie za zamówienie nowego klienta zwykle jest większe od wynagrodzenia za zamówienie istniejącego użytkownika. Jeśli więc w trakcie weryfikacji okaże się, że zamówienie zostało złożone przez zarejestrowanego już użytkownika, początkowa kwota wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu zgodnie z regulaminem marki.
 • Łączna wartość zamówienia zmieniła się w trakcie jego weryfikacji przez markę.
  Niektóre marki uzależniają ostateczną kwotę wynagrodzenia od faktycznej wartości zamówienia. Jeśli klient ostatecznie kupił tylko część swojego zamówienia, Twoje wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalne do ostatecznej kwoty tego zamówienia.
Przykład
Marka płaci 5% od wartości zamówienia.
Klient składa zamówienie o wartości 200 złotych.
Na Twoim koncie pojawia się tymczasowe wynagrodzenie w wysokości 10 złotych w module W trakcie przetwarzania, w sekcji Saldo, w rubryce Oczekujące zarobki.
Niestety klient zwrócił kilka z zamówionych produktów, w związku z czym ostateczna kwota zamówienia wyniosła 100 złotych.
W takim przypadku tymczasowe wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu i otrzymasz jedynie 5 złotych.

Czy ten artykuł był pomocny?